Träfönster

Träfönster är förknippade med äldre hus karaktäristiska charm. Som ett naturligt material är trä både varmt och estetiskt men samtidigt pålitligt och hållbart, det vill säga, med rätt sorts underhåll och omsorg. När man står inför ett fönsterbyte, finns det många anledningar till att man väljer fönster av trä. Det är ett naturligt material som kan köpas in till ett lågt pris, förändras i form och färg efter eget behag, och relativt enkelt renoveras och återställas när den tiden är kommen. Många väljer fönster av trä just för att det är ett material som passar bra för äldre hus och ger en klassisk och nostalgisk känsla. Dagens fönstermarknad erbjuder energieffektiva kvalitetsfönster, så kallade energifönster som tillverkas av antingen trä, aluminium eller PVC. Det är bra att känna till att trä är det material som ofta kräver mest underhåll.

Olika sorters trä

De flesta träfönster tillverkas traditionellt sett av furu, som anses vara ett tåligt och hållbart träslag. Men det finns givetvis olika kvalitéer och egenskaper beroende på vad för typ av trä man bestämmer sig för att använda. Man kan förutom furu, välja mellan kärn-trä eller finare ädelträn som ek eller teak, men då är hamnar man på en helt annan prisnivå. Man kan säga att ju ädlare trädet är desto motståndskraftigare är det, det vill säga med förutsättningen att det underhålls och sköts korrekt. Fönstrets livslängd beror däremot inte bara på träråvarans kvalitet och särskilda egenskaper, men också på ramens konstruktion och utformning. Du kan köpa fönster av bästa material, men om det är bristfälligt konstruerade eller slarvigt sammansatta så väntar en rad bekymmer och reparationer långt tidigare än vad som är normalt.

Framställningen av träet själv är en energisnål process och trä i sig är en relativt billig råvara. Det betyder att prisskillnaderna mellan olika träfönster beror på kvalitet och konstruktion och därför är det bra att redan från början leta runt på antingen Internet och dess mängder av byggforum eller direkt hos en fönsterleverantör för att hitta den bästa lösningen.

Underhåll

Stora krav ställs på träfönster när det gäller isolering mot kyla och drag, i och med att de utsätts dagligen för olika slags påfrestningar från klimatet utomhus. För att de ska klara av att utså både fukt, regn, kyla, starkt ljus och värme år ut och år in är det mycket viktigt att de vartannat år besiktigas för att upptäcka och reparera skador i tid. Det kan låta som mycket jobb, och det är visserligen sant att dessa kräver lite mer omsorg än både aluminium- eller plastfönster, men det är inget att låta sig avskräckas av. Man kan förvänta sig att ungefär vart femte år behöva skrapa, kitta och rost-skyddsbehandla, och cirka vart tionde år behöva måla om. Det är också viktigt att inspektera glasrutorna då och då för att hitta sprickor eller tätningslister som behövs bytas ut. Behandlas och besiktigas fönstren med jämna mellanrum behövs inte reparationerna göras med särskilt täta intervaller och man kan istället njuta av den klassiska charm som de bidrar med.

Lämna en kommentar

9 + 6 =